The M Equipment Meidjo Red line Springs

The M Equipment Meidjo Red line Springs

The M Equipment Meidjo Redline fjærene er 40% stivere en standardfjærene som følger med Meidjo. Ønsker du en stivere og mer responsiv binding er dette løsningen. Kan også benyttes sammen med ekstrafjærene som følger bindingen.

Legg til
Kr. 300,-